شریعتی : ... ما می بینیم که پیغمبر اسلام در ۲۳ سال رسالتش ، اسلام و تمام احکام و عقایدش را در همان سال اول مطرح نکرد ؛ به تدریج مطرح کرد : اول مسئله توحید را طرح کرد و تا ۳ سال هیچ کلمه دیگری بر آن اضافه ننمود و

http://www.x-shobhe.com:

آری، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در میان قوم مشرک، بت‌پرست و بسیار جاهلی مبعوث شده بود و باید دعوت الهی را از همان نقطه آغاز می‌کرد و دین اسلام را به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین، از همان جا که مبعوث شده بود، به سرتاسر جهان و برای همیشه نشر می‌داد، در ابتدای بعثت، مردم را به نفی‌طواغیت، عبادت نکردن فرعون‌ها، کنار گذاشتن بت‌پرستی و بالاخره خداشناسی و خداپرستی [توحید] و اعتقاد به بازگشت به سوی او [معاد]، دعوت، ارشاد و تعلیم نمودند.

*- اما معنایش این نیست که از این پس، هر کس که مسلمان شد، تا پایان سال اول و یا حتی چند سال بعد، وقعی به احکام الهی ننهد و هیچ رعایتی نداشته باشد. مثلاً اگر دعوت به نماز سه سال بعد بود، او نیز تا سه سال نماز نخواند و یا اگر اعلام علنی حرمت شراب، پنج سال بعد صورت گرفت، او تا پنج سال شراب بنوشد!

*- معنای دعوت الهی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این نیست که از این پس، هر کس شروع نمود به مطالعه در توحید و شناخت خدا [که پایان ندارد]‌، بگوید: فعلاً چند سالی اطاعت، عبادت و رعایت احکام لازم نیست.

*- بله، احکام شریعت، طی چند سال نازل شد، اما برای مردم همان زمان نیز کل دین و شریعت نازل و بیان گردید و در نهایت کار فرمود: «امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم»، پس معنا ندارد که پس از چهارده قرن، کسی بگوید: خب من از «لا إله الاّ الله» شروع می‌کنم، بعد تاریخ را می‌خوانم تا ببینم که کدام حکمی چند سال بعد ابلاغ شد، من هم برای اجرا همان قدر فاصله می‌دهم و تا به تاریخش نرسیده، به نافرمانی و معصیت و کج روی ادامه می‌دهم!

*- امروز قرآن کریم، به صورت کامل در اختیار همگان قرار دارد و احکام شرعی نیز به صورت کامل توسط اهل عصمت علیهم السلام تبیین شده است که متخصصین در علوم قرآن، حدیث و فقه، آن را بیان می‌دارند.

پس این که چه حکمی پس از گذشت چند وقت از آغاز بعثت ابلاغ شده، شامل مردمان امروز نمی‌گردد. اگر چه هم چنان [اصول عقاید]، که جنبه‌ی نظری و اعتقادی را تبیین و تکمیل می‌کند، اصل و پایه می‌باشد و فروع مبتنی بر اصول است.

بدیهی است برای کسی که خدا را نمی‌شناسد، "نماز" معنا و مفهومی ندارد؛ و برای کسی که نبوت و پیامبر اکرم صلوات الله علیه را نمی‌شناسد، "قرآن و وحی"، به عنوان "کلام الله" و دین اسلام، به عنوان "دین الهی" که توسط ایشان ابلاغ گردیده است، جایگاهی ندارد.