اکثر جوان ها از جمله خود من و دوستانم مبتلا به عمل زشت و ناپسند خودارضایی از طریق مالیدن یا بازی با دوست دختر هستیم , چون از طرفی امکان ازدواج وجود ندارد, مثل ادامهء تحصیل و عدم رضایت وکم فرهنگی والدین و نبود امکانات مالی . از طرفی نبود اعتقاد قوی و از طرف سوم نبود کار و سرگرمی , همه سبب ابتلا به این عمل ناپسند شرعی شده است . مستدعی است من و دوستانم را هدایت کرده و از ارتکاب چنین عمل شنیعی باز دارید.

پاسخ از سایت سامانه پاسخگویی به سوالات:(ایپرسش:(http://www.eporsesh.com

 برادر گرامی ! از این که با ما مکاتبه کرده و مشکل خود را با ما در میان گذاشتید سپاسگزاریم .
خوشبختانه جوان فهمید و درس خوانده ای هستید و به بعضی از علل ابتلای به عمل زشت و غیر مشروع خودارضایی اشاره کرده اید. برای ترک و اجتناب از آن عمل نامشروع راهکارهای زیادی وجود دارد که به برخی اشاره می شود:
3 به طور غیر مستقیم توسّط روحانی محل , یا یکی از بستگانِ متدین و قابل اعتماد, به پدر و مادر اطلاع داده شود اگر زمینهء ازدواج را فراهم نکنید, پسرتان مرتکب گناه می شود, که در نتیجه شما شریک جرم خواهید بود.
4 تقویت معقتدات دینی از طریق خواندن کتاب های مذهبی و مشورت با افرادمطّلع و روزه گرفتن و سرگرمی های دینی .
5 توجه به آثار مخرب و بنیان کن این عمل ناروا و آثار مخرب جسمی و روحی و دنیوی و اخروی آن .
برای آگاهی از آثار سوء این عمل نامشروع , جزوهء استمنا به پیوست ارسال می شود. امیدواریم خواندن آن مفیدباشد.
6 از خوردن غذاهای محرّک خودداری شود.
7 از ورزش غافل نشوید.
8 سعی شود هنگام خواب با خستی وارد رختخواب شوید, تا فرصت خیال پردازی نداشته باشید.
9 از دیدن و شنیدن چیزهایی که محرک شهوت است , مثل فیلم های مبتذل و ترانه های مهیّج اجتناب شود.
10 از روزه گرفتن غفلت نشود.
11 تنها در موقع ضرورت از خانه بیرون بروید و در حد امکان سعی کنید با یکی از بستگان یا دوستان متدین باشید.
12 از دوستانی که تشویق کنندهء این عمل زشت هستند, دوری کنید.