من حیوانات رو خیلی دوست دارم وعلاقه خاصی به خرگوش دارم اما خانواده وبعضی اشنایان در رابطه با اومد و نیومد این حیوان به من هشدار دادن  
من قبلا فکر می کردم خرگوش نجس نیست با اطلاع یکی از اقوام مطالعه کردم . 
می خواستم اومد نیومد خرافات هست  
ممکنه نگهداری یه حیوان مشکلی برای من پیش بیاره

پاسخ از سایت حضرت استاد شهاب مرادی(حفظه الله):

(http://www.shahab-moradi.ir

سلام/ اجمالا توصیه نمی کنم. در روایات اهل بیت نگهداری برخی حیوانات در منزل مانند کبوتر، خروس و ... بسیار سفارش شده اما خرگوش جز حیوانات حرام گوشت هست و همچنین روایت داریم از حیواناتی است که در گذشته مسخ شده اند و هیچ وجهی برای مبارک بودن و یا اومد داشتن آن وجود ندارد. اگر اومد و نیومد را همان سعد و نحس تلقی کنیم.

برای پرندهای آزاد و یا گربه های گرسنه و تشنه بدون در قفس گردن آنها آب و غذای مختصر روزانه آماده کنید. بسیار برکت دارد.