آیا صحیح است که برخی از علمای بزرگوار با انقلاب مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مخالف بودند؟خواهشا نام علمای مخالف با انقلاب را نام ببرید و علت مخالفت را ذکر فرمایید

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ها:

(پرسمان:www.porseman.org):

عالمی که با انقلاب مخالف باشد، نداشتیم، وهمه بالاتفاق موافق امام بودند، ودر راهپیمایی ها واعلامیه ها یی که می دادند ، موافقت خود را باامام ابراز می کردند ، بله متاسفانه بعد از انقلاب بعضی از علمای بزرگوار ، به دلایل خاصی که گفتنی نیست ولی اجمالا اینکه مربوط به هوادارن ویا مقلدین بوده ، که رسوخ به دفتر ایشان کرده بودند وبادادن اخبار بعضا غلط ویا مغرضانه! نظر ایشان را نسبت به انقلاب وامام خمینی تغییر داده بودند

دشمن انقلاب ، بیکار نمی نشیند وبه هر قیمتی که شده ، ولو با تربیت کردن کسانی در کنار علما، واعتماد داشتن علما، به ایشان ضربه خود را می زنند ، آن عالم مثلا میگوید که فلانکس رامن 20 سال است می شناسم وبه او اعتماد دارم ! واو به من دروغ نمی گوید و...

بردن نام ایشان لازم نیست وشاید شبهه غیبت را داشته باشد ، چون ما معتقدیم که ایشان از روی عناد ودشمنی ، با امام وانقلاب مخالف نشدند ، بلکه ازروی اعتماد به افراد فریب خورده ویا مغرض بوده است .