. آیا امروزه علما یا عرفایی هستند که با فلسفه حتی اسلامی مخالف باشند و اگر هستند علت مخالفت آن ها چیست

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

(پرسمان:www.porseman.org):

کسانی هستند که می گویند ، دین را نباید با فلسفه بیان کرد ودین، بیان خودش رادارد وفلسفه، بیان خودش واگر دین را فیلسوف بیان کند، از دید فلسفی بیان می کند وآن بیان، بابیان دین، تفاوت دارد ، ودرمقابل این عده، کسان دیگری هستند که می گویندک فیلسوف نیز می تواند از ابزار فلسفه استفاده کند ودین را تبیین کند ؛واین اشکالی ندارد (درضمن بهتراست برای احتراز از غیبت ، نام افراد را کاری نداشته باشید ، این یک بحث علمی است واشکالی ندارد که عده ای دین را با بیان فلسفی نپسندند وعده دیگری از آن دفاع کنند)

به تحقیق مختصر زیر توجه کنید :

بعد از انتشار سخنان برخی افراد علیه فلسفه اسلامی، آیت الله مصباح یزدی به این گونه شبهات پاسخ داد.

«آیت الله مصباح یزدی» در دومین نشست علم دینی که با شرکت استادان دانشگاه‏های کشور در قم برگزار شد به بیان رابطه علم و دین، فقه و علم و نیز فلسفه و دین پرداخت...

وی با بیان اینکه منظور از دین «دین صحیح» است بیان داشت: دین یعنی ارائه پاسخ صحیح، اعتقادات صحیح، احکام صحیح و اخلاق صحیح. اگر غیر از این باشد دین نیست بلکه می‏توان اسمش را اوهام گذاشت. لذا وقتی ما می گوییم که کشور ما و دانشگاه ما و علوم ما باید اسلامی و دینی باشند منظورمان دین خنثی نیست؛ بلکه دین حقی است که مطابق اسلام واقعی باشد، نه اینکه هر کسی برای خودش ادعایی داشته باشد....

در ادامه سخنانش، با بیان اینکه «علم دینی» یک ترکیب وصفی است، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم علم دینی، یک ترکیب وصفی است یعنی واژه دینی صفتی برای علم به شمار می‏رود. پس منظورمان این است که قید دینی در اینجا، قید احترازی است. وی سپس در تعریف علم دینی بیان داشت: علم دینی علمی است که موضوع و محمول آن در منابع دینی مطرح می‏شود. یعنی علمی است که سؤالات و مسائلش از منابع دینی پاسخ داده می‏شود و وقتی در آن علم سؤالی مطرح شود پاسخش منوط به اصول دینی باشد....

استاد مصباح یزدی سپس در نقد کسانی که با فلسفه اسلامی مخالفند گفت: چه قدر کوتاه نظری است که کسانی بگویند فلسفه هیچ ارتباطی به دین ندارد. ما نسبت دینی و غیر دینی بودن یک علم را با عالم و متعلّم در نظر می‌گیریم؛ اگر عالم و متعلم با یک علم ،طوری برخورد کردند که به وسیله آن ،خدا را بشناسند و وجود او را اثبات کنند آن علم، علم دینی می‏شود. پس اگر ما این انگیزه را داشتیم و تلاش کردیم که به وسیله یک علم ،برخی اسباب الهی را در نظر بگیریم که بالقوه می تواند ما را با خدا آشنا کند تا افعال خدا را بشناسیم علم ما علمی دینی است.