.آیا کسی فقط از روی شلوار، آلت تناسلی خود را به مکان غائط کسی بمالد و یا فرو کند لواط حساب می شود

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

(پرسمان:www.porseman.org):

آلت را به بدن کسی مالیدن ولو از حجاب ، لذت بردن از راه حرام است، فروکردن آلت، به آن مکان ، ولو اینکه به پوست بدن ، تماس نداشته باشد حرام است ولواط است واز گناهان کبیره است

لواط از گناهان بزرگ است. شخصى که مرتکب این عمل شنیع مى‏شود از نظر خدا و رسول او و ملائکه مورد لعنت واقع مى‏شود و اگر در حال بلوغ و یا اختیار اراده و عقل مرتکب این عمل شده باشد و بدون توبه واقعى مرده باشد عذاب او شدید خواهد بود. پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «وقتى که لواط کننده در قبر نهاده شد بیشتر از سه روز باقى نمى‏ماند و خداوند او را میان قوم هلاک شده لوط پرتاب مى‏کند و روز قیامت هم با آن قوم ستمکار محشور مى‏شود»، (میزان‏الحکمه ج11 ص 5369).