می خواهم در صرف و نحو و منطق و فلسفه خیلی قوی شوم چون طلبه پایه اول هستم چه کتاب ها و شرح هایی را توصیه می فرمایید

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

(پرسمان:www.porseman.org):

درهمه این امور می بایست اولا با اساتید مدرسه مشاوره کنید تا هم تحت نظر ایشان درس بخوانید واشکالات شما را برطرف کنند وهم چه بسا ممکن است در تهیه کتابهای پیشنهادیشان شما راکمک ویاری کنند .

وثانیا درصرف ونحو کتاب علوم العربیه تالیف سید هاشم حسینی تهرانی و منطق کتاب منطق جامع المقدمات وعلوم اسلامی شهید مطهری ومنطق رشاد ودرفلسفه کتاب بدایه مرحوم علامه و اصول فلسفه آقای مصباح .