بزرگترین عارف و عالم از دوران غیبت کبری حضرت عصر علیه السلام تا الان کیست؟چه زنده و چه از دنیا رفته؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(پرسمان:www.porseman.org):

 

آیا می توان بزگترین را به دست آورد؟! ملاکهای ما برای یافتن بزرگترین بسیار ضعیف است ،وماناتوانتر از آنیم که بتوانیم بین انسانها در امور معنوی ویاحتی علمی مقایسه ای را داشته باشیم!

اما می توان افرادی مانند شیخ مفید ، شیخ کلینی ، شیخ طوسی ، شیخ صدوق ، شیخ حر عاملی ، سید مرتضی ،سید بحرالعلوم ... ودر دوران معاصر شیخ انصاری، صاحب جواهر، و... آیة الله بروجردی، شیخ عبدالکریم حائری و...امام خمینی، رحمة الله علیهم اجمعین ومقام معظم رهبری حفظه الله وبسیاربسیار دیگری که هرکدام به نوبه خود از برترین ها هستند ، شمارش کرد