حضرت آیت الله فاضل که الان مسئول حوزه علمیه فیضیه بابل هستند،چگونه شخصیتی می باشند و زندگی نامه ایشان چیست؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(www.porseman.org):

ایشان فرزند مرحوم آیت الله شیخ نجف علی فاضل استر آبادی می باشند که در سال 1314ه.ش در نجف اشرف دیده به جهان گشود. و در سال 1326 به همراه پدر و مادرش به ایران آمدند و پس از کسب مدارج عالی حوزه در سال 1364اقدام به تأسیس حوزه علمیه فیضیه ماندران در شهرستان بابل روستای سلطان محمد طاهر نموده و طلاب فاضلی را تقدیم به اسلام و انقلاب اسلامی کرده است. ایشان قبل از بازگشت به ایران، در نجف اشرف از محضر اساتید بزرگی مانند مرحوم آقای خویی، آیت الله شاهرودی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... بهره گرفت