چرا ابن سینا می گوید(النادر کالمعدوم)در صورتی که چیزهای استثنا از قوانین کلی و... در جهان زیاد هستند و روز به روز بیشتر می شوند؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(پرسمان www.porseman.org):

این اصطلاح در جاهای خاصّی به کار می رود و ربطی به بحث استثناء و کلّی این حرفها ندارد. مثلاً کسی را فرض کنید که از ترس برخورد شهاب سنگ، همیشه در پناهگاه زندگی می کند، به چنین کسی می گویند، «النادر کالمعدوم» یعنی احتمال برخورد شهاب سنگ به یک انسان، به قدری کم است که گویی به هیچ کس اصابت نمی کند. یعنی ارزشش را ندارد که کسی برای چنین احتمالی، این گونه احتیاطها را بکند.