به نظر شما آیت الله بهجت اعلمتر هستند یا آیت الله وحید خراسانی (از شما می خواهم که پاسخ دهید). به نظر آیت الله وحید خراسانی، آیا می توانم بر آیت الله بهجت باقی بمانم؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(پرسمانwww.porseman.org):
آیت الله وحید: اگر مجتهدى که وظیفه انسان تقلید از او بوده (لااقل حیات او را درک کرده) از دنیا برود؛ تا وقتى که اعلمیت مجتهد زنده نسبت به او، برایش ثابت نشود (حتى در صورت تساوى)، باید به فتواى مجتهد میت عمل کند.توضیح المسائل، م 9.

[کامل از کد143305]

دوست محترم برای تشخیص مجتهد اعلم راه هایی قرار داده شده است و از نظر همه مراجع این طرق به شرح ذیل می باشد: مجتهد اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:
1. خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
2. دو نفر عالم عادل - که مى‏توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند - اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط آنکه با گفته دو عالم عادل دیگر، تعارض پیدا نکند).
3. از گفته عده‏اى از اهل علم - که مى‏توانند اعلم را تشخیص دهند - یقین یا اطمینان پیدا شود.آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 3؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 3 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 3.
تبصره 1. آیات عظام سیستانى، تبریزى و وحید: اگر یک نفر عالم خبره و مورد اطمینان هم تصدیق کند، کافى است.
تبصره 2. آیت‏اللّه بهجت: اگر شخص از هر راهى که اطمینان به اعلمیت کسى پیدا کند، کافى است.
با توجه به اینکه اهل خبره چندین تن از مجتهدان را به عنوان مرجع تقلید اعلم معرفی کردند و شهادت به اعلمیت یک شخص خاص نداده اند معرفی اعلم کار مشکلی است از این رو شما در تقلید از هر یک از مراجع حاضر که اهل خبره آن را معرفی کرده اند مخیر هستید.
مراجع تقلید که از سوی جامعه مدرسین و اهل خبره معرفی شده اند عبارتند از آیات عظام : بهجت ، تبریزی، وحید، خامنه ای ، سیستانی ،‌صافی ،،‌زنجانی مکارم و فاضل .