یکی از خوانندگان سوالی را در مورد احکام پرسیدند ولی متاسفانه نفرمودند مقلد کدام یک از مراجع عظام تقلید هستند لذا ما هم پاسخ را طبق نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) شرح داده ایم:

 

شخصی روزه استیجاری گرفته بود،بعدظهر قبل اذان مغرب یادش رفته و استمنا میکنه... حکم روزه چیه؟ کفاره داره یا فقط قضا کفایت میکنه؟؟ بازم میگم که طرف فراموش کرده که روزه داشت

پاسخ از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته):

اگر واقعا فراموش کرده یعنی توجیه نکند و جدا فراموش کرده است که امروز روزه دار بوده قضا دارد ولی کفاره ندارد.