منظور از این حدیث که در آخرالزمان قبله مردم، زنانشان می گردد و زنان فرمانروایی می کنند، چیست و آیا ما در این دوران( مربوط به حدیث) بسر می بریم؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(پرسمانwww.porseman.org):

 

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه نمایید :
1- پیامبر گرامی اسلام(ص) ویژگی‏های انسان‏های دوره آخرالزمان را این گونه برشمرده اند:
«زمانی بر مردم خواهد آمد که درهم‏های آن‏ها دینشان خواهد بود و همتشان شکم‏شان و قبله‏هاشان زنانشان. برای طلا و نقره رکوع و سجود به جای می‏آورند. آن‏ها همواره در حیرت و مستی خواهند بود؛ نه بر مذهب مسلمانی‏اند و نه بر مسلک نصرانی.»
گفتنی است از جمله کسانی که در روایت نبوی مطرح هستند مردانی هستند که «قبلتهم نساؤهم»؛ قبله به معنای مرکز توجه و التفات است یعنی همه اهداف و مقاصد و مطلوب مردان زنان آنها می شود و همه هم و غم و توجه آنها زنان آنها است . این عبارت ممکن است اشاره به این مطلب با شد که عمده توجه و مقصد آنها لذت شهوت جنسی و غریزی است. یعنی در آخر الزمان در مردان شهوت بی حد و حصر و مهار ناشدنی موج می زند و بیشترین توجه آنها به این موضوع است . ممکن است این عبارت کنایه از این باشد که اموری که مردان باید متصدی و عهده دار آن باشند به دست زنان می افتد و ریاست و قدرت و مسند در دست زنان قرا می گیرد و مردان زیر دست و مامور زنان می گرداند و بر طبق خواست و میل آنها عمل و رفتار می کنند .
2- اما در مورد تحقق این موضوع در این زمان باید گفت که این مطلب درای درجات و مراتب است و شاید منطور رسول گرامی –ص- مرحله نهایی و کامل و تمام عیار آن باشد که به گواهی اوضاع این زمان و مشاهدات ما هر چند این مسئله کما بیش در برخی نقاط عالم به چشم می خورد ولی هنوز فراگیر و گسترده نشده ا ست و به اوج خود نرسیده است .