در حدیثی معتبر از کتاب معتبر خواندم که امام علی(ع) فرمودند که «برای تقویت حافظه مقداری از زعفران خالص و سعد کوفی تهیه کنید و آن دو را با عسل صاف مخلوط نمایید و در هر روز ناشتا دو مثقال از این میل کنید» و نیز امام(ع) فرمودند که «هر کس به این دستور عمل کند از شدت حافظه بر او ترسیده می شود که او ساحر است ... » اما سؤال های من: الف. آیا منظور از زعفران خالص همین زعفران در بازار است و اگر جواب مثبت است باید آن را بجوشانیم یا در آب قرار دهیم ... یا همین زعفرانی که از بازار می خریم استفاده کنیم بدون دستکاری بر سر آن؟ ب. سعد کوفی و عسل صاف چیست؟ ج. اگر سعد کوفی و عسل صاف را در اختیار نداشتیم به جای آن چه ماده ای می توانیم بکار ببریم؟ خ. منظور از در هر روز ناشتا آیا فقط قبل از صبحانه است؟
 

 

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(www.porseman.org):

زعفران خالص زعفرانی است که چیز دیگری با آن مخلوط نشده و باید از جاهایی تهیه شود که از این جهت مورد اطمینان باشد . البته بعضی زعفران های موجود در بازار ممکن است خالص باشد ولی بسیاری از آنها ناخالص است .
2- ظاهر تعبیر روایت آن است که زعفران به صورت خشک و بدون جوشاندن و حل کردن در آب با عسل مخلوط گردد .
3-سعد ماده ای خوشبو و معطر است وشاید نوع کوفی آن عطر و بوی بیشتری داشته باشد . در این باره باید از عطاری سراغ گرفت .
4- منطور از عسل صاف عسل بدون موم است که با صاف کردن از مومش جدا شده است .
5-طاهر این روایت این است که این دو ماده برای رسیدن به این منظور جانشینی ندارند و چیز دیگری اثر و خاصیت این دو را ندارد .
6- مراد از ناشتا این است که این معجون را در وقت صبح قبل از هر غذایی صرف شود .
7- در روایات امور فراوانی برای تقویت حافظه بیان شده که به برخی از آنها اشاره می شود :
الف- قرائت قرآن و روزه گرفتن و مسواک زدن و خواندن آیه الکرسی
ب- خوردن 21 عدد مویز در وقت ناشتا و خوردن عسل و عدس و حلوا و گوشت نزدیک گردن
ج- خواندن این ذکربعد از نماز صبح و قبل از سخن گفتن : یا حی ویا قیوم فلا یفوت شیئا علمه و لا یوده