اگر کسی رهبر انقلاب را دشنام دهد و یا برداشت بدی از سخنان ایشان کند، وظیفه من چیست؟ آیا باید سکوت کنم در مقابل فردی که 20 سال ازم بزرگتر است و یا امر به معروف انجام دهم( به خصوص گاهی که ماشین سوار می شوم این حرفها را می شنوم.)

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه

(www.porseman.org):

 

 

اگر می دانید تاثیر گذار است ومی توانید با استدلال زیبا ومنطقی بدور از هرگونه تعصب ،ازباب رعایت ادب واحترام
مومن وعالم وارد شوید ،گفتن ان از باب نهی از منکر لازم است،والا سکوت کنید تا موجب جسارت بیشتر نشود.