ببخشید مرجع تقلیدم حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیهم) می باشد و مرجع زنده ام حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله) است، البته بنده در هنگام انتخاب این دو مرجع تقلید معظم و بزرگوار مطمئن به اعلمیت این دو مرجع معظم تقلید نبودم فقط از روی احتمال و گمان این دو بزرگوار را انتخاب کردم و حتی تحقیق هم متاسفانه نکردم و فقط رفتم به چند سایت اینترنتی با این دو بزرگوار آشنا شدم، حال من می خواهم کلا یک مرجع زنده ای را انتخاب کنم، البته بنده فعلا که مرجع میتم مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه) است به رساله عملیه توضیح المسائل ایشان تا حدی و حدودی الحمدلله عمل کرده ام و تا حالا موقعیتی برایم پیش نیامده است که بخواهم از فتوای حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله) استفاده کنم، برای این که کلا به یک مرجع زنده مراجعه کنم و دیگر از مرجع میت خود استفاده نکنم؛ می تونم از بین مراجع معظمی که شورای مدرسین حوزه علمیه قم معرفی کرده یک نفر را انتخاب کنم و در تمامی مسائل از آن مرجع زنده ای که انتخاب کردم، تقلید کنم؟ البته من از یک روحانی که سوال کردم گفت تو می توانی از آن مراجعی که شورای مدرسین حوزه علمیه قم معرفی کرده یکی را انتخاب کنی و باید یقین به اعلمیت کنی و در این باره تحقیق کنی، می خواستم بدونم این حرف درست است؟ یعنی وقتی از بین مراجع معرفی شده از سوی شورای مدرسین، یکی را به دلخواه انتخاب کردم باید یقین کنم و در مورد اعلمیت و.....تحقیق کنم، یا نه نیازی به تحقیق و یقین و...نیست؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(www.porseman.org):

 

یکی از راههای یقین به اعلمیت رجوع به اهل خبره است که همان جامعه مدرسین هستند واین بزرگواران یقین به اعلمیت فردی نکرده اند وفرموده اند اینان جایز التقلید هستند ومی توانید از هر کدام از انها تقلید کنید لذا اول مرجع زنده را تعین کنید ونظر مرجع زنده را در مورد بقا برمیت بعدا سوال کنید .