خطبه کامل عقد موقت و دائم رو که روحانیون بطور تفصیلی می خوانند رو ...

خطبه کامل عقد موقت و دائم رو که روحانیون بطور تفصیلی می خوانند رو با اعراب گذاری برای من بنویسید.

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

(پرسمان:www.porseman.org):

بعد ازآن که مهریه مشخص شد یک نفراز دختر خانم وکالت می گیرد تا او را به عقد داماد درآورد اینجاست که عروس «بله» را می گوید. نفر دیگر از آقا داماد وکالت می گیرد تا از طرف اوعقد را جاری کند بعد از آن شرایط ازدواج طبق قانون حمایت از خانواده ذکرمی شود وعقد مبنی بر آن خوانده می شود وکیل دختر می گوید: «بِإذنِها وَ بِإذنِ أبیها أنکَحتُ مُوَکِّلَتی لِمُوَکِّلِکَ عَلَی المِهرِالمَعلومِ وَالشَّرائِطِ المَذکورَة» وکیل مرد می گوید: «قَبِلتُ النِّکاحَ لِمُوَکِّلی عَلَی المِهرِ وَالشَّرائِطِ المَعلومَة». درعقد موقت بعد از تعیین مهریه و تعیین مدت عقد وکیل زن می گوید:«أنکَحتُ مُوَکِّلَتی لِمُوَکِّلِکَ عَلَی المِهرِالمَعلومِ فی مُدَّةٍ مَعلومَة» و وکیل مرد می گوید: «قَبِلتُ»

/ 0 نظر / 134 بازدید