اگر دین اسلام دین رحمت است چرا چنین مجازات وحشیانه‌ای (سنگسار) در این دین وجود د

اگر دین اسلام دین رحمت است چرا چنین مجازات وحشیانه‌ای (سنگسار) در این دین وجود دارد؟ اینکه یک نفر را در گودال قرار دهیم و انقدر به طرفش سنگ پرتاب کنیم تا بمیرد به کلی با عقلانیت و منطق مشکل دارد، چرا نباید او را اعدام کنیم؟ آیا کسانی که می‌خواهند مسلمان شوند و این مجازات را می‌بینند، نزد خود نمی‌گویند این چه عمل وحشیانه است؟ آیا اثر تخریبی بر روح ندارد و ...؟

http://www.x-shobhe.com:

 با توجه مسئله "سنگسار" در اذهان عمومی، با ساختن فیلم و سایر جوّسازی‌ها، از یک حکم فقهی خارج شده و ابزاری برای ضد تبلیغ است و نیز با توجه به این که در سؤال فوق، به مسائل گوناگونی اشاره شده، لازم است ابتدا به چند نکته توجه شود:

الف – غیر عقلانی‌تر و وحشیانه‌تر از هر کاری، این است که انسان به خودش اجازه دهد، احکام خدای حکیم را [العیاذ بالله] غیر عقلانی و حشیانه بخواند!

دقت نمایید که شبهات ضد تبلیغی، [بدون توجه به پاسخ‌ها]، هر ساله تکرار می‌شوند، چرا که می‌دانند نسل‌ها نو می‌آیند، سنّ‌ها بالا می‌آید و بسیار در آن پاسخ‌ها نشنیده‌اند و حوصله پیگیری هم ندارند. پس شبهه کار خودش را می‌کند. منتهی خود شبهه یک مسئله است، نحوه‌ی بیان آن و قضاوت‌ها و احکام مستتر در آن که به ذهن القا می‌شود، یک مقوله‌ی دیگری است. یک موقع می‌گفتند: "این حکم خیلی خشن است"، اکنون به خود اجازه می‌دهند که بگویند: «وحشیانه» است؟! اینها دنبال پاسخ نیستند، حتی دنبال نقد هم نیستند، بلکه می‌خواهد روحیه و رفتار طغیانگری، جسارت‌گری و توهین کننده علیه خدا را القا کنند.

ب- حکم "سنگسار" هیچ اختصاصی به اسلام ندارد که بخواهند با ساختن فیلم و یا جوّسازی و شانتاژ، از آن به عنوان ابزار و بهانه‌ای علیه اسلام سوء استفاده کنند. حکم سنگسار برای جرائم خاص، نه تنها در اقوام قدیمی‌تر و غیر معتقد به ادیان ابراهیمی (علیه السلام) بوده، بلکه در تورات و انجیل نیز به آن تصریح شده است و البته با دامنه جرم، صدور حکم و نحوه‌ی اجرایی وسیع‌تر.

ب/1 – در تورات درباره دختری که در خانه پدر زنا کرده (آن هم نه زنای محصنه)، آمده است: «... آنگاه دختر را به در خانه‌ی پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت کرده است... / کتب عهد عتیق، چاپ لندن، ص 373. (سفر توریة، مثنی، فصل بیست و دوم آیه 22 و 21)» - هم چنین درباره‌ی زنای محصنه،  آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن / کتب عهد عتیق، چاپ لندن (سفر توریه مثنی فصل بیست و دوم آیه 23)»

در عهد قدیم، تصریح شده که جرایمی چون: قربانی کردن فرزند برای بُت‌ها – جادوگری – کفر گویی - حرمت‏شکنى روز سبت (شنبه) ... نیز حکم سنگسار داشته است و نمونه‌های بسیاری را آورده است.

- هم چنین در باره زنای محصنه، حتی اگر زن مورد تجاوز قرار گرفته باشد آمده: «اگر دخترى باکره که نامزد مردى شده به مردى برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هردو را سنگ‏باران کنید تا بمیرند; آن دختر به جرم اینکه در شهر بود و مى‏توانست فریاد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهرى را ذلیل و بى‏آبرو کرده. پس به وسیله سنگ‏باران شر را از بین خود بیرون کنید.» (در آیات 2422 از سفر دوم تورات)

ب/2 – در مسیحیت نیز نه تنها تصریح شده که احکامش، همان احکام شریعت موسی علیه السلام است، بلکه در همین اناجیل تحریف شده نیز هنوز این احکام باقیست. می‌نویسد (خلاصه): زنی زناکار را نزد حضرت عیسی علیه السلام آوردند و گفتند: طبق شریعت موسی (ع) باید سنگسار شود، حالا نظر شما چیست؟ ایشان نیز پس مدتی تأمل می‌فرمایند: «بسیار خوب؛ آن‏قدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است.» (انجیل یوحنا – فصل هشتم).

پس اختصاص دادن حکم سنگسار به شریعت اسلام، دروغی آشکار و از روی بغض و عداوت است.

ج- پس کسی که می‌خواهد مسلمان شود، باید به چند نکته دقت کند: یک – خداوند احکامش را بر اساس خوش‌‌آمد افراد تبیین ننموده است. دو – راه شناخت دین، ورود از احکام و آن هم حکم سنگسار نیست، بلکه باید برود اصول عقاید بخواند و بداند؛ بعد اگر فهمید و ایمان آورد، در احکام یا تقلید کند و یا برود از مجتهد تقلید کند و بدون علم، اجتهاد نکند. سه – اگر به خاطر حکم سنگسار برای زنای محصنه از اسلام خوشش نیامد، به هر دینی که می‌خواهد بگرود، یهودیت و مسیحیت نیز همین است و البته شدیدتر. و اگر مایل است که بی‌دین باشد، پس باشد، اما بهانه نیاورد. هر چند که هیچ چیزی به میل و بهانه‌ی او تغییر نمی‌کند.

دقت کنیم که اسلام و سایر ادیان الهی، ریاست جمهوری امریکا نیست که برای جذب بیشتر، هر کاری را، [اگر چه لواط، هم‌جنس‌بازی، همخوابی با حیوانات و ... باشد] را تأیید کند.

د- دقت شود که حکم سنگسار، جایزه نیست، تذکر و نصیحت هم نیست، بلکه برای تنبیه مجرم و تربیت جامعه است.

برای قتل نفس، حکم اعدام را گذاشته‌اند که کسی مرتکب قتل نفس نشود، نه این که مرتکب شوند و بگویند: «حالا چرا حکمش این قدر سنگین است؟!» - حکم زنای محصنه را برای این سنگین و شدید گرفته‌اند، که زنان و مردان متأهل، (این طور که متأسفانه در اکثر جوامع کثرت یافته)، به یک دیگر خیانت نکنند؛ و خانواده و جامعه به کثافت و رذالت کشیده نشود، نه این بگویند: «وا! چرا این حکم این قدر سنگین و خشن است؟!» خب به او می‌گویند: سراغ زن مردم نرو، زنای محصنه نکن، تا شامل تو نشود.

تمامی احکام جزایی و کیفری سنگین است. یک ساعت حبس هم سنگین است، چه رسد به پانزده سال، یا حبس ابد و یا اعدام. بالاخره اگر سنگین نباشد که حکم نه ضمانت اجرایی دارد و نه اثر بازدارندگی ندارد.

ﻫ - نکته دیگر آن که نه تنها منبع استنباط و استخراج و اجتهاد احکام در اسلام، فیلم‌ها، جوّها، شعارها، شانتاژها و یا عادی سازی جرایم با شیوع آنها در جامعه نمی‌باشد، بلکه آن قدرها هم ساده نیست، لذا فهمش نیز کار هر کسی نمی‌باشد. لذا گفته‌اند که یا تحقیق کنید و مجتهد شوید و یا از فقیه واجد شرایط تقلید کنید و به طور کلی درباره چیزی که نمی‌دانید، حرف نزنید.

حکم سنگسار:

نه قصد داریم، و نه می‌توانیم، و نه در این مجال کوتاه و محدود می‌شود که یک باب فقهی (آن در بخش مجازات‌ها و به خصوص زنای محصنه) را باز کرد و توضیح داد، اما همین قدر اشاره می‌شود که احکام اثباتی و ثبوتی‌اش بسیار دشوار است و اجرایش نیز آسان نیست و این طور نیست که در فیلم و ... می‌گویند. اگر کسی احکام را بداند، به خوبی متوجه می‌شود که هر چند حکمِ شدید و سنگینی است، اما راه بازگشت‌هایی دارد که حکم اعدام این راه‌ها را ندارد. به عنوان مثال:

*- حکم سنگسار در اسلام، فقط در مورد زنای محصنه است. یعنی زن و مرد متأهل، پس اگر هر دو مجرد باشند یا یکی مجرد باشد، درباره‌شان اجرا نمی‌شود.

*- با همسرش دست کم یک بار نزدیکی کرده باشد، مثلاً اگر در دوران عقد باشند و نزدیکی نکرده باشند، هر چند همسرند، اما اگر مرتکب محصنه شوند، حکم سنگسار ندارند.

*- به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترسی داشته باشد؛ پس هرچه مانع از استفاده‌ی مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه‌ی مستوجب سنگسار نیز می‌گردد و ... .

*- زنای محصنه، یا با اقرار ثابت می‌شود و یا با شهادت چهار مرد که حتی دخول را با چشم خود دیده باشند، که البته شرایط و احکام شهادت و شهود نیز بسیار سنگین است. حالا انصافاً چند نفر ممکن است بروند علیه خود اقرار کنند و یا در مقابل چشم چند نفر مرد دیگر، زنای محصنه کنند؟! - این سختی شهادت و شهود برای این است که اصلاً شارع نمی‌خواهد چنین فساد و فحشا و ظلمی اثبات و یا علنی شود. لذا جاکم حتی اقرار را هم به این راحتی و سهولت نمی‌‌پذیرد و مرتکب محصنه، باید چهار مرتبه متفاوت نزد قاضی رود و اقرار به زنای محصنه خود نماید.

*- اولین سنگ را باید چهار شاهد بزنند و حتی اگر یک نفر از آنها خودداری کرده و بگریزد، حکم لغو می‌شود و آن شاهد فراری نیز قابل پیگرد نمی‌باشد.

*- حکم سنگسار این گونه نیست که یک عده بروند با بلوک سیمانی و یا پاره آجر، به سر مجرم بکوبند! اندازه و ابعاد سنگ (مثل رمی جمرات) معین شده است، فاصله معین شده است، عمق گودال معین شده است ... .

*- اگر وقتى اجراى حکم سنگسار برای اثبات محصنه به واسطه اقرار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره در آید و فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نمی‌باشد... .

*- و ده‌ها شرط و شروط دیگر که یا جلوی صدور حکم را می‌گیرد و یا اجرای آن را متوقف می‌کند. (اینها هیچ کدام در حکم اعدام نیست)

ناراحت شدن بینندگان اجرای حکم و اثر تخریبی بر روح آنان:

اولاً: اگر جامعه اسلامی باشد و مردم دارای فرهنگ و اعتقادات و ایمان اسلامی باشند، از دیدن اجرای حدود (حتی زندان، حد و ...) ناراحت می‌شوند، اما روح‌شان تخریب نمی‌شود. و البته باید ببینند، ناراحت شوند، متأثر گردند، در یادشان بماند، تا هیچ گاه حتی تصور ارتکاب چنین جنایتی را نکنند.

ثانیاً: ناراحتی اعصاب و روان و اثر تخریبی عمل "زنای محصنه"، با دیدن تخریب شدن فرهنگ، اخلاق، امینت، انسانیت ... و نیز تخریب کانون خانواده، عفاف، قداست و ارزش همسری، اعتماد، وفا، حیا و ...، به مراتب شدیدتر و حتی مُهلک‌تر از دیدن اجرای حکمی است که اثباتش، صدور حکمش، اجرایش و ... به این راحتی هم نیست. منتهی همه باید بدانند که عقوبت دنیایی‌اش چنین است، چه رسد به عقوبت اخروی‌اش، و هرگز سراغ چنین فحشا و جنایتی نروند.

/ 0 نظر / 307 بازدید