عناجیج یعنی چه؟

یکی از طلاب  معظم،از حقیر سوال کردند که عناجیج یعنی چه؟بنده نیز پاسخ آن را یافتن الحمدلله که بدین شرح است:

عناجیج جمع عنجوج است که معنای اسب و شتر نیکو است.(برگفته از کتاب های

منتهی الارباب_ناظم الاطباء_آنندراج)

به معنای اسب و شتر نیکو و بلند و طویل است(برگفته از کتاب های اقرب الموارد)

به معنای اول جوانی است(برگفته از کتاب های ناظم الاطباء_اقرب الموارد_منتهی الارباب

آنندراج)

منبع:برگرفته از سایت دربردارنده لغت نامه مرحوم دهخدا به نشانی:

WWW.LOGHATNAAMEH.ORG

/ 0 نظر / 10 بازدید