(المنجد) در لغت به چه معناست؟

به بنده خدایی از حقیر پرسیدند که آقا(المنجد)در لغت به چه معناست؟

پاسخ بدین شرح است:

یاری دهنده،یاری دهنده سریع در وقت گرفتاری که زود به فریاد می رسد(وجه تسمیه فرهنگ المنجد هم همین است)

منبع:کتاب دو جلدی المنجد الطلاب ،صفحه 188 جلد دوم

/ 0 نظر / 23 بازدید