ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯادﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۷ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭو پانصد ﻋﺪﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯادﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۷ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭو پانصد ﻋﺪﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﻻﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ 11000 ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !
ﺑﺎﻧﮏ ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﮏ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺰﻧﻪ

http://shayeaat.ir:

. قبل از انقلاب آمار دقیق و مستندی در رابطه با تعداد بقاع متبرکه و امامزادگان وجود نداشته است .

2. سازمان اوقاف براساس ملاکها و معیارهای تاریخی و اسناد و مدارک و شیاع محلی و ... اقدام به شناسایی دقیق و ثبت آمار امام زادگان و بقاع متبرکه نموده است .
www.parsine.com/fa/news/199958

3. بر اساس اسناد تاریخی 10 هزار و 615 امامزاده توسط سازمان اوقاف در کشور شناسایی و ثبت شده که دارای شناسنامه هستند و در هشت ‌هزار و 51 بقعه دفن شده‌اند .

4. آماری که در ابتدای انقلاب و قبل از انقلاب وجود داشته، صحیح نبوده و تنها امامزاده‌هایی که به چشم ‌آمدند، شناسایی شده و تعدادی از امامزاده‌ها در این سرشماری لحاظ نشدند. 
http://old.sharghdaily.ir/news/90/05/17/7695.html

5. سازمان اوقاف با پیدایش مقابر و احداث بقعه جدید منسوب به امامزادگان در اثر خواب نما شدن افراد مخالفت جدی دارد و با آن مبارزه می کند .

6. در برخی استان‌ها همچون گیلان ادارات اوقاف با همکاری مسوولین محلی و شورای تامین نسبت به تخریب و امحای بقاع جعلی اقدام نموده اند. 
www.tabnak.ir/fa/news/179026 

7. خدشه و ایجاد تردید در بقاع متبرکه مورد احترام که ملجاء مردم بوده و دارای سابقه تاریخی و مورد توجه علما و مردم  هستند با بهانه‌های واهی و جهت کم رنگ کردن اعتقادات و ایجاد شبهه در افکار عمومی انجام می شود .

 

حق جو وحق طلب باشیم


/ 0 نظر / 40 بازدید