مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت_رضوان الله علیه_ مطالبی را راجع به شفای مرض سرطا

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت_رضوان الله علیه_ مطالبی را راجع به شفای مرض سرطانی با دستورالعمل هایی فرمودند مانند خواندن مکرر حدیث کساء و...حال پس چرا من هرچی میخونم مریضم شفا نمیگیره؟

http://www.porseman.org:

1. شفا تنها به دست خداوند است و شافی حقیقی تنها او است و تاثیر هر دارو و هر ذکر و دعایی به خواست و مشیت او است . 2. تاثیر گذاری اسباب مادی مانند دارو و اسباب معنوی مانند دعا و ذکر همه بدست خداوند است و هیچکدام در تاثیری گذاری استقلالی ندارند . 3. ذکرو دعا و دستور العمل علت تامه و کامل برای شفا نیست بلکه همگی زمینه ساز آن هستند . 4. وظیفه ما این است که به اسباب مادی و معنوی شفای بیمار متوسل و متمسک شویم اما نباید هیچکدام را علت تامه و کامل شفای بیمار بدانیم . 5. در هر صورت بر شفا دهنده حقیقی توکل کنید و به لطف او امیدوار باشید و اطمینان داشته باشید خداوند نسبت به بندگانش مهربان و خیر خواه است و جز خیر آنها را نمی خواهد .

/ 0 نظر / 99 بازدید