# ایران

کوروش بزرگ میگوید:در سرزمینی که ابرها میگذرند بی آ:/.,که ببارند بی شک ظلم عظیم

کوروش بزرگ میگوید: در سرزمینی که ابرها میگذرند بی آ:/.,که ببارند بی شک ظلم عظیمی صورت گرفته است...   امام رضا (ع): هرگاه حاکمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید