# خدا

عقل یعنی چه؟ چراخداوند به انسانها عقل داده است؟

        عقل یعنی چه؟ چراخداوند به انسانها عقل داده است؟ پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (www.porseman.org):   عقل یعنی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 161 بازدید