نظر رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید در رابطه با بازاریابی شبکه ای چیست که ای

نظر رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید در رابطه با بازاریابی شبکه ای چیست که این روزها مد شده است؟

http://www.porseman.org:

 

درآمد بازاریابی شبکه ای و هرمی جایز نیست و مجوز آن منوط به «تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان» می باشد. و آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن می باشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد

/ 0 نظر / 32 بازدید